Doktorské studium

Doktorský studijní program:
Konference a doktorské workshopy pořádané na FA VUT v Brně. Sborníky konferencí [.html]
Aktuální přehled konferencí, přednášek, workshopů a call for papers [.html]
Přehled doktorských témat na FA VUT v Brně 2016 [.html]
On-line prezentace výsledků výzkumných projektů řešených na FA VUT v Brně [.html]
Podpora publikační činnosti na FA [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2015 [.html]
Interní grantová soutěž - Specifický VŠ výzkum na VUT v Brně - 2016 [.html]
Databáze disertačních prací [.html]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2016/2017
Žádost o povolení obhajoby disertační práce [.doc]
Žádost o státní doktorskou zkoušku [.doc]
Směrnice č.7 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2016/2017 [.pdf]
Příloha č.1 doplňující směrnici č. 7 děkana FA VUT pro studium v DSP 2016/17 [.pdf]
Směrnice č.8 děkana FA VUT pro udělování stipendií pro období 1.9.2016–31.8.2017 [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2016/2017 [.pdf]
Rozhodnutí děkana č.6/2016 – Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2015/2016
Směrnice č.3/2015 děkana FA VUT – Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP na FA VUT v Brně pro akad.rok 2016/2017 [.pdf]
Dodatek č. 1 Směrnice č. 5 děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Úplné znění směrnice č. 5 – Směrnice děkana FA VUT v Brně pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 ve znění dodatku č. 1, datum vydání: 13.10.2015 [.pdf]
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu 2015/2016 [.pdf]
Směrnice č.6 děkana FA VUT pro udělování stipendií pro období 1.9.2015–31.8.2016 [.pdf]
Rozhodnutí děkana č.3/2015 – Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP [intranet/.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2015/2016 [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář A/ Hodnocení studenta doktorského studia školitelem za rok 2015/2016 [.docx]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za období 1.9.2015–30.4.2016 (pololetní supervize) akademického roku 2015/2016 [.xlsx]
Individuální studijní plán studenta doktorského studijního programu [.doc]
Zásady pro vypracování závěrečné disertační práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 [.pdf]

Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP v akademickém roce 2014/2015
Směrnice č.5 děkana FA VUT pro studium v doktorském studijním programu [.pdf]
Pravidla zahraniční výměny studentů 2014/2015 [.pdf]
Směrnice č.6 děkana FA VUT pro udělování stipendií [.pdf]
Jednací řád oborových rad DSP na FA VUT v Brně [.pdf]
Formulář B/ Sebehodnocení studenta doktorského studia za rok 2014/2015 [.xlsx]


Nástěnka - Plán akcí DSP
7th Annual International Conference on Architecture
Kurzy základů vědecké práce AV ČR 2017
4th international scientific conference "Ecological Architecture 2017
The third Nida Doctoral School, Litva
ECTP-CEU Young Planners Workshop 2017
Kurzy základů vědecké práce AV ČR v roce 2017
Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle IF a AIS (15.12.2016,AVČR)
Changing Cities III - 3rd International Conference
Kontakty na odborníky z oblasti památkové péče NPÚ v Praze
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: