Přednáška
Událost (stalo se)
Luděk Rýzner – OKPLAN ARCHITECTS
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 27.04.15

OKPLAN ARCHITECTS založil v roce 1999 architekt Luděk Rýzner a za dobu své patnáctileté existence si vydobyl pevnou pozici mezi architektonickými ateliéry v České republice. Za své stavby získal OKPLAN ARCHITECTS řadu ocenění odborných kritik v ČR, zejména pak obytné stavby jsou pravidelně publikovány v časopisech.
OK PLAN ARCHITECTS již v minulosti několikrát prezentoval svou tvorbu na samostatných výstavách v České republice i jako součást různých mezioborových a multižánrových výstav a projektů, které byly následně představeny v mezinárodním měřítku a nejaktuálněji také v New Yorku.

27.dubna 2015 v 16:00 hodin, aula A310© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: