Přednáška
Událost (stalo se)
Karel Smejkal - Od psychologie staveb k sociální síti pro architekty
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.03.15

Ve středu 25. března 2015 od 17:30 hodin se v aule A310 uskuteční přednáška konaná v rámci projektu Inspireli, který má za cíl vytvořit jedinečný informační kanál, který má podpořit a propagovat rozšíření služeb architektů napříč všemi společenskými vrstvami.
Projekt Inspireli realizuje tým v čele s Ing. Karlem Smejkalem, Ph. D. a prof. Dr. Ing. arch. Bořkem Šípkem. Podpořila ho řada významných osobností v České republice, ministr MŠMT Marcel Chládek, rektoři vysokých škol, na kterých se vyučuje architektura, velvyslanec Ukrajiny a další. Projekt má umožnit a zjednodušit vzájemnou komunikaci mezi dotčenými skupinami a vytvářet vazby tam, kde to dříve nebylo možné, ať již z důvodu technické náročnosti, nebo jen z čisté nevědomosti zúčastněných. Další informace o projektu Inspireli naleznete zde.
V rámci tohoto projektu probíhají přednášky na všech participujících univerzitách včetně ČVUT. Přednášku na téma „ Od psychologie staveb k sociální síti pro architekty“ přednese Ing. Karel Smejkal, Ph.D. zakladatel a předseda Inspireli.

Ing. Karel Smejkal, Ph.D. (*1976)
1995 - 2001 – ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura a stavebnictví
2000-15 – v úzkém kontaktu s psychologem Ing. Olegem Nikolajevičem Mazurovem, CSc. – zaměření na psychologii sportu a následně na výkonovou psychologii managementů firem
2005 – semestr psychologie a semestr sociologie na Masarykově institutu vyšších studií
2001-07 – Doktorát ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura a stavebnictví – vědecká práce: Preferenčně strukturální metoda psychologie staveb. Školitel Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc.
1996 – se sourozenci buduje společnost Styltex – věnuje se navrhování a vybavování interiérů dekoracím oken, nyní na pozici ředitele marketingu
2009 – zakládá Czech Deco Team jako společenství spolupracujících firem
2011 – spoluzakládá portál www.inspireli.cz jako fotografický web autorů budov a interiérů s možností je snadno oslovit
2012 – Czech Deco Team se stává neziskovou organizací a stává se jeho předsedou, zaměřuje se na získávání práce pro české architekty a jejich spolupráci s českými firmami, art directorem se stává prof. Bořek Šípek
2014 – spolu s prof. Bořkem Šípkem započatá práce na sociální síti pro architekty a mezinárodní soutěži pro vyhledávání talentovaných studentů, zapojení ministra školství ČR a 7 rektorů českých univerzit, cílem je získávat práci pro české architekty z celého světa
2015 – spuštění mezinárodní sociální sítě pro architekty Iinspireli.com a první kolo soutěže Inspireli Awards.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: