Přednáška
Událost (stalo se)
Michal Konečný: Stavební úřad za vlády Josefa II.
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 16.05.15

Přednáška Michala Konečného ze Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU se koná v úterý 19. května 2015 od 18:00 hodin v sále COPA Metodického centra moderní architektury v Brně (vila Stiassni). Vstup z ulice Preslova, zastávka MHD Marie Pujmanové.
Přednáška bude zaměřena na počátky zásahů státu do podoby a funkce architektury v časech vlády císaře Josefa II. Osvícenský stát podnikl právě v tomto období sérii opatření, kterými se snažil reglementovat, kontrolovat a do značné míry unifikovat stavební produkci ve všech korunních zemích habsburské monarchie. Jako klíčovou součást těchto reforem vytvořily dvorské kruhy nově strukturované stavební úřady pod státní kontrolou, včetně nové profese – stavebního úředníka.
Tento model zásahů státní správy do architektury pak přetrval v modifikované podobě do současnosti. Na příkladu korunní země Moravskoslezské bude popsána anamnéza a genealogie stavebních úřadů, které zcela přirozeně ovlivňují podobu architektury na pozoruhodně nezměněných základech absolutistického státu.

Vstup je zdarma.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: