Soutěž
Událost (stalo se)
Přehlídka diplomových prací 2015 - podání přihlášek
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 27.05.15

Česká komora architektů vyhlásila další ročník tradiční Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2014/2015. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Termín pro přihlášení je 15. července 2015 do 16:00 hodin.

Do letošního ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit do 15. 7. 2015. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.
porotě letos usednou opět přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi architekti Jaromír Kročák, Petr Janda, Jan Magasanik, krajinářská architektka Eva Wagnerová a historik architektury a kurátor Národní galerie Jakub Potůček. Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (1. cena 25 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč a třetí cena 10 000 Kč).

Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: