Soutěž
Událost (stalo se)
Soutěž Ládví
vložil/a Havlová Dita Mgr. | 24.06.15

Studentská soutěž Ládví – centrum sídliště Ďáblice

Městská část Praha 8 ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT vyhlašuje studentskou urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh úpravy centrálního prostoru sídliště Ďáblice. Do soutěže se mohou přihlásit studenti všech ročníků bakalářského, magisterského a doktorandského studia akademického roku 2014/2015 oborů architektura, urbanismus a pozemní stavitelství

Termín odevzdání návrhů: do 7. září 2015

Centrální náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím této novodobé městské čtvrti. Jeho podoba a fyzický stav však dostatečně neodrážejí tuto skutečnost. Náměstí od svého vzniku v polovině 70. let neprošlo významnější modernizací a nedokázalo dosud reflektovat ani změněné společenské podmínky za posledních 40 let.

Smyslem studentské urbanisticko-architektonické soutěže je nalézt nejvhodnější způsoby revitalizace řešeného centrálního prostoru ďáblického sídliště tak, aby jeho podoba a fungování odpovídaly jeho společenskému významu a aby umožňovaly širokou škálu veřejných aktivit. Všechny návrhy budou veřejně prezentovány a stanou se podkladem k veřejné diskusi o konkrétním návrhu úprav náměstí.

Porota: Ing. arch. Igor Kovačevič, Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Filip Tittl, MgA. Jakub Filip Novák, Roman Petrus, starosta MČ Praha 8, Ing. arch. Ondřej Tuček, poradce starosty MČ Praha 8, Mgr. Vít Céza, uvolněný zastupitel

Ceny: 1. cena: 20.000 Kč, 2. cena: 15.000 Kč, 3. cena: 9.000 Kč

Termíny:

  • vyhlášení soutěže: 15. června 2015 
  • lhůta pro podání dotazů: 15. července 2015
  • odevzdání soutěžních návrhů: 7. září 2015
  • vyhlášení výsledků soutěže: 19. září 2015

    Další informace naleznete na stránkách soutěže.
  • © Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
    Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: