Soutěž
Událost (stalo se)
Architektura ve fotografii - výzva k účasti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.09.15

Fakulta architektury VUT v Brně vyhlašuje fotosoutěž pro amatérské fotografy - studenty středních škol.
Vítězné fotografie budou vystaveny široké veřejnosti. Autoři vítězných snímků budou oceněni odbornou porotou věcnými cenami.

Soutěžní kategorie:

1) Perspektiva v architektuře
2) Světlo v architektuře
3) Život v architektuře

Základní pravidla soutěže:
- soutěž je určena pouze pro studenty středních škol
- jeden soutěžící může do soutěže přihlásit nejvýše tři fotografie (v každé kategorii pouze jednu fotografii)
- soutěžní snímek ve formátu JPG v co nejvyšším rozlišení bude obsahovat název, jméno a příjmení autora, údaje o navštěvované střední škole a kontaktní e-mailovou adresu
- snímky je možné posílat od 1. září do 15. listopadu 2015
- zasláním snímků do soutěže souhlasí soutěžící s níže uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním fotografií v tiskové nebo elektronické podobě, včetně uvedení jména autora bez nároku na honorář

Porota:

doc. Mgr. Irena Armutidisová - prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně, vedoucí Kabinetu fotografie FaVU VUT
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, Csc. - děkan Fakulty architektury VUT
MgA. Ester Havlová - profesionální fotografka architektury, Fotografka roku Czech Grand Design Awards 2010
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. - autorizovaná architektka, profesionální fotografka, odborná asistentka FA VUT v Brně
Ing. arch. Radek Brunecký - architekt, fotograf a visual artist, absolvent FA VUT v Brně

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení vítězných snímků a jejich autorů včetně předání cen proběhne na vernisáži výstavy "Architektura ve fotografii" v Galerii Mini na FA VUT, Poříčí 5 v Brně 8. prosince 2015.
Společně s výstavou v Galerii Mini budou snímky z finálového kola zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: