Publikace

2017
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.1, s.17-27. (článek v časopise)
ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, s.5-11. ISBN 9788090669727. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5478-1. (článek ve sborníku)
ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktů. : , 2017, s.49-49. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku)
ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze  In Sborník abstraktů. : , 2017, s.24-24. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
ŠŤASTA, J. O vhodném množství světla v sakrální architektuře. Světlo, ISSN Světlo, 2017, roč.20, č.1, s.18-20. (článek v časopise)
 
2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč.2016, č.6, s.11-23. (článek v časopise)
LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.1-76. ISBN 978-80-214-4378-5. (konferenční sborník (ne článek))
FRANTIŠÁK, L. NÁVRATY K MĚSTSKÉMU DOMU  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.40-43. ISBN 978-80-214-4378-5. (článek ve sborníku)
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016, s.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů jejich ekonomické náročnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (kniha odborná)
KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.23, č.4, s.16-17. (článek v časopise)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, s.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (kniha odborná)
FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Kapitola: Holandská centra, necentra, předměstí a periferie.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (přednáška)
BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. ISSN . (přednáška)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: , 2016. ISSN . (prezentace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč., č.4, s.78-79. (článek v časopise)
KRISTEK, J. Globalizace, města, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, s.54-56. ISSN . (interview)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.32-34. ISSN . (interview)
HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký průvodce po architektuře 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství křižovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, roč.XIII., č.6/2016, s.40-42. (článek v časopise)
PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016, s.1-2. ISSN . (prezentace)
HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostorů Brněnských panelových sídlišť  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení techncké v Brně, 2016, s.107-112. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku)
NOVÁK, J. Čaro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.57-71. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku)
LIČKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajině  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016, s.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný článek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016, s.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (konferenční sborník (ne článek))
KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)
CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, s.55-58. ISBN 978-80-214-4378-5. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny.Osobnosti.Denní život. . Kapitola: Méně je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny. Osobnosti. Denní život.. Kapitola: Otevřete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, s.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku)
HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Revitalizace průmyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, roč.19, č.5, s.6-12. (článek v časopise)
JOJA, M. Interpretation of traditional principles in contemporary architecture  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Nord service , 2016, s.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč., č.03, s.55-67. (článek v časopise)
HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, s.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (článek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Kapitola: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, s.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (kapitola v knize)
HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně..Hradec Králové: PRO GOČÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (přednáška)
KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.20-22. ISSN . (redakční článek)
KRISTEK, J. Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.26-27. ISSN . (interview)
PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, s.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, roč.2016, č.160, s.16-17. (článek v časopise)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst .: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Stopa brněnské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.2016, č.2, s.15-16. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Dřevo a udržitelnost. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.5, č.2, s.9-14. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. 150. výročí Spolku inženýrů a architektů. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.2016, č.2, s.94-95. (článek v časopise)
GUZDEK, A. Boj o havířovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (přednáška)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 2. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.5, s.32-35. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Uplatnění dřeva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, roč.16, č.16, s.1-4. (článek v časopise)
NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zařadily také samotné pavilony některých zemí. Dřevařský magazín, ISSN Dřevařský magazín, 2016, roč.17, č.6, s.24-27. (článek v časopise)
Boháč, Drápal, Hrabec, Hrubý Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.1-36. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (příručka)
CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 1. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.4, s.38-41. (článek v časopise)
Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, no 38-39, 2016, s.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Sídliště Lesná v kontextu času.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dizertace)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Vzorové sídliště Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Kapitola: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Dřevo - konstrukční materiál pavilonů EXPO 2015  In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2016, s.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Kapitola: Stavební podstata českého pavilonu nasvětové výstavě EXPO 2015.Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016, s.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdělávání architektů  In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. : , 2016, s.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (článek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Hledání současné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.3, s.47-48. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Municipality směřují k energeticky úsporné výstavbě. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč.01-16, č.1, s.61-63. (článek v časopise)
ZEMÁNKOVÁ, H. BRIDGING ARCHITECTURAL, HERITAGE, URBAN NEEDS AND MOBILITY, THROUGH REFUNCTIONALIZINGSTRUCTURES AND SPACES.  In Sustainability Dilemmas. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016, s.185-191. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč., č.2/2016, s.62-67. (článek v časopise)
BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina).Brno: VUT v Brně, 2016, s.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (kniha odborná)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016, s.375-375. ISBN 9788021453128. (článek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Labyrint světa a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.1-2, s.40-42. (článek v časopise)
EYER, D.; POLÁK, V. Waldorfkindergarten in Sluštice bei Prag. Ein verstecktes Juwel. . Mench + Architektur, ISSN Mench + Architektur, 2016, roč.2016, č.85/86, s.14-17. (článek v časopise)
 
2015
BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Kapitola: FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE.Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.1-160. ISBN 978-80-214-5296-1. (kapitola v knize)
KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5303-6. (kniha odborná)
ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. Kapitola: 7 x ANTONÍN RAYMOND.Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015, s.32-41. ISBN 978-80-905782-9-6. (kapitola v knize)
BANZETOVÁ, M. Umění, veřejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF , 2015, roč.310/2015, č.310, s.143-149. (článek v časopise)
PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2015.Brno: VUT FA Brno, 2015, s.1-50. ISBN 978-80-214-5277-0. (kniha (jiná než odborná))
Poznej hlínu - Evropský systém vzdělávání v oboru hliněných staveb.: , 2015. ISSN . (přednáška)
GUZDEK, A. Moje město.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavění na příkladu vily Tugendhat. ASB, ISSN ASB, 2015, roč.XII., č.6, s.50-54. (článek v časopise)
Obnova hliněného kulturního dědictví a další možnosti jeho využití..: , 2015. ISSN . (přednáška)
TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms  In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015, s.253-257. (článek ve sborníku)
Toman, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, ISSN ERA 21, 2015, roč., č.5, s.10-10. (článek v časopise)
KRISTEK, J. Příjemně snesitelná lehkost projektilu.Brno: Era21, 2015, s.16-16. ISSN . (různé)
DOFKOVÁ, J. Český architekt v SSSR.. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 2015, roč.LXI, č.4/5, s.132-133. (článek v časopise)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby  In 7TH ARCHITEKTUR V PERSPEKTIVE 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015, s.75-77. ISBN 978-80-248-3802-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Carbon dioxide as idicator of quality of indoor environment.Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s.118-121. ISBN 978-80-248-3802-1. (konferenční sborník (ne článek))
PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování  In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015, s.78-80. ISBN 978-80-248-3802-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Českej republike. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2015, roč.21, č.9, s.10-14. (článek v časopise)
KRISTEK, J. Rozhovor s Michaelem Sorkinem.Brno: Pixl-e, 2015, s.54-57. ISSN . (interview)
KRISTEK, J. Spravedlivě, udržitelně a krásně.Brno: Archiweb, 2015. ISSN . (interview)
WITTMANN, M. Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2015, roč.2015, č.3, s.23-25. (článek v časopise)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostorů na udržitelný rozvoj měst - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišť. Životné prostredie, ISSN Životné prostredie, 2015, roč.2015, č.2, s.87-93. (článek v časopise)
PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability  In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: Ceské vysoké učení technické v Praze, 2015, s.701-715. ISBN 978-80-01-05782-7. (článek ve sborníku)
FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.36-39. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
FERENC, J. Proměna příměstkých venkovských sídel  In Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.32-35. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
ŠŤASTA, J. Aspekty světla v sakrální architektuře  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.80-83. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.64-67. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
ČERMÁKOVÁ, M. Společenské determinanty architektury měst - New York dnešní v odrazu Benátek minulých  In PhD Workshop 2015: Sborník příspěvků doktorského workshopu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.20-23. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.16-19. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Českoslovenští architekti v SSSR  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. : , 2015, s.28-31. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.40-43. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.8-11. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015.Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.1-106. ISBN 978-80-214-5217-6. (konferenční sborník (ne článek))
Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.84-87. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.24-27. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť  In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2015, s.48-51. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní  In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2015, s.60-63. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
LIČKOVÁ, N. Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích  In Sborník příspěvků PhD workshop 2015. : , 2015, s.1-25. ISBN 978-80-214-5217-6. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Panelová sídliště.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
GUZDEK, A. Stopy funkcionalismu.nádraží ČD Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
EYER, D. Tvorba vitálního architektonického prostředí. Domov, ISSN Domov, 2015, roč.2015, č., s.90-93. (článek v časopise)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien II.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2015, roč.2015, č.155, s.12-13. (článek v časopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení  In Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Bratislava, Slovensko: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2015, s.83-88. ISBN 978-80-227-4359-4. (článek ve sborníku)
MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s.193-199. ISSN . (bibliografie)
WITTMANN, M. Brno - the sustainable development of the city in students projects..Istanbul, Turecko: Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko, 2015. (přednáška)
EYER, D. Úvod do stavební biologie. Domov, ISSN Domov, 2015, roč., č.52, s.90-93. (článek v časopise)
CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2015, roč.18, č.2, s.3-6. (článek v časopise)
GUZDEK, A. Socialistické město Havířov.Městská knihovna Havířov: , 2015. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. Kapitola: ALFRED NEUMANN.Ostrava: Kabinet architektury., 2015, s.19-45. ISBN 978-80-905953-1-6. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Jak to bylo a jak to bude.Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: , 2015. ISSN . (přednáška)
Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi  In Dřevostavby 2015. : , 2015, s.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (článek ve sborníku)
Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi  In Dřevostavby 2015. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně , 2015, s.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KUZNETCOVA, E.; VESELY, M. Hodnocení kvality náměstí. Projekt mojenamesti.com. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2015, roč.20, č.1, s.40-43. (článek v časopise)
STŘÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / přisvoj si město.Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015, s.1-62. ISBN 978-80-214-5084-4. (kniha (jiná než odborná))
 
2014
EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, ISSN TZB-info, 2014, roč.2014, č.12, s.1-6. (článek v časopise)
ŽÁČKOVÁ, M. Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně .Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie, 2014. ISSN . (teze Ph.D. práce)
Vrabelová R., Šlapeta V. Brněnská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 9788072049042. ISSN . (skriptum)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, s.1-116. ISBN 978-80-7204-910-3. (kniha odborná)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Akupunktura krajiny. Prostor pro novodobého poutníka  In Krajina jako dílo. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2014, s.46-49. ISBN 978-80-214-5083-7. (článek ve sborníku)
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Růžena Žertová a Igor Svoboda. Zlatý řez, ISSN Zlatý řez, 2014, roč.37, č.37, s.16-27. (článek v časopise)
WITTMANN, M.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Budoucnost brněnského výstaviště. Práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně..Brno: CERM, 2014, s.0-100. ISBN 978-80-7204-895-3. (kniha odborná)
KRISTEK, J. Park, parking, veřejnost.Brno: Pixl-e, 2014, s.16-18. ISSN . (interview)
HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-911-0. (kniha (jiná než odborná))
KOPÁČIK, G. Náměstí v prostředí současných evropských měst  In Public Spaces Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s.1-12. ISBN 978-80-227-4355-6. (článek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K. Náměstí - metody hodnocení kvality  In PUBLIC SPACES. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s.1-4. ISBN 978-80-227-4355-6. (článek ve sborníku)
STŘÍTESKÝ, P. miniBrownfields (Brno): na hraně mezi urbánní taktikou a strategií  In mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia: Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s.77-79. ISBN 978-80-01-05580-9. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, roč.8, č.12, s.158-163. (článek v časopise)
KUZNETCOVA, E. Moje náměstí. Kapitola: Znovuoživení veřejných prostranství prostřednictvím občanských aktivit.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014, s.21-26. ISBN 9788072048946. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje náměstí.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014. ISBN 9788072048946. (kniha odborná)
VACEK, P. Vegetační střechy a jejich budoucnost.Hradec Králové: Centrum stavebního inženýrství, a.s., 2014, s.107-111. ISBN 978-80-7086-006-9. (konferenční sborník (ne článek))
BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - couhousing  In Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia. Praha: ČVUT v Praze, 2014, s.23-26. ISBN 978-80-01-05580-9. (článek ve sborníku)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Sustainable Development in Architectural Education. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, roč.12, č.11, s.153-157. (článek v časopise)
GUZDEK, A. Individuálně v blízkosti hromadného  In Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s.14-17. ISBN 978-80-01-05603-5. (článek ve sborníku)
VACEK, P.; MATĚJKA, L. Nová měření tepelných vodivostí a vodních propustností panelů z hydrofilních minerálních vln pro konstrukce vegetačních střech..Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, s.33-34. ISBN 978-80-248-3623-2. (konferenční sborník (ne článek))
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic. Advanced Materials Research (online), ISSN Advanced Materials Research (online), 2014, roč.1020, č., s.726-731. (článek v časopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby.Brno: , 2014. ISSN . (teze Ph.D. práce)
CHYBÍK, J. Problémy nevytápěných prostor v energeticky úsporných domech. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2014, roč.3., č.3, s.35-39. (článek v časopise)
VOLNOHRADSKÝ, R. Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2014, roč., č.5/2014, s.20-26. (článek v časopise)
Systém vzdělávání řemeslníků v ČR pro provádění a opravy hliněných staveb..: , 2014. ISSN . (přednáška)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic  In Contemporary Problems in Architecture and Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s.726-731. ISBN 978-3-03835-237-2. (článek ve sborníku)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, ISSN Advanced engineering Forum, 2014, roč.8, č.12, s.153-157. (článek v časopise)
Aleš Filip, Petr Polívka, Jiří Šťasta Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Kapitola: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, s.38-44. ISBN 978-80-87864-10-4. (kapitola v knize)
Filip Aleš, Polívka Petr Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně / Aleš Filip a kolektiv. Kapitola: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, s.38-43. ISBN 978-80-87864-10-4. (kapitola v knize)
STEHLÍK, O.; STEHLÍK, M. Brno postavené nepostavené.Brno: Vutium, VUT Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4778-3. (kniha odborná)
LHOTÁKOVÁ, Zdeňka., Bidner Čeněk. Rekonstrukce koupelen a kuchyní v panelových domech. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, roč.7, č.4, s.26-31. (článek v časopise)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant - De fascinantes sculptures en pierre.Brest: Oestelio, 2014, s.1-54. ISBN 978-2-9534262-4-3. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Ekologická stopa v Modřicích. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2014, roč.1, č.3, s.66-67. (článek v časopise)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISSN . (různé)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2014.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISSN . (různé)
KOŽELOUHOVÁ, A.; CHYBÍK, J. Udržitelnost bytové výstavby ve městě Vídni. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, roč.17, č.4, s.3-7. (článek v časopise)
PALACKÝ, J. Slavnostní otevření Výstavní síně a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse v autorově rodné obci Všechovice.Všechovice: Mikroregion Záhoran, 2014, s.22-23. ISSN . (článek souhrnný, posudek)
WITTMANN, M. Příběhy světových metropolí /2/ (New York, Chicago, Las Vegas).Brno: Český rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata.Brno: FA VUT v Brně, 2014, s.1-67. ISBN 978-80-214-5002-8. (kniha odborná)
WITTMANN, M. Příběhy světových metropolí /1/ (Řím, Istanbul, Londýn, Paříž).Brno: Český rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
LHOTÁKOVÁ, Z. Současné trendy výstavby rodinných bazénů. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, roč.7, č.4, s.24-27. (článek v časopise)
PALACKÝ, J. Interview v regionálním vysílání televize Hranice.Hranice: , 2014. ISSN . (interview)
PALACKÝ, J. Webové stránky Výstavní síně Bohuslava Fuchse ve Všechovicích.Brno: , 2014. ISSN . (multimédia)
PALACKÝ, J. Film: 8 works of Architect Bohuslav Fuchs in the Czech Republic and Slovakia: Permanent exhibition.Brno: , 2014. ISSN . (multimédia)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II.Brno: , 2014, s.1-24. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I.Brno: , 2014, s.1-30. (kniha (jiná než odborná))
HOŠŤÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie.Brno: , 2014, s.1-19. ISSN . (bibliografie)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií.Brno: , 2014, s.1-20. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb.Brno: , 2014, s.1-30. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha personálií.Brno: , 2014, s.1-44. ISSN . (biografie)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresů.Brno: , 2014, s.1-60. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; VOSTALOVÁ, H.; NOVÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelů.Brno: , 2014, s.1-25. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: Průvodce expozicí.Brno: iBooks Author, 2014, s.1-150. ISSN . (multimédia)
STŘÍTESKÝ, P. Pavilon miniBrownfields prezentuje návrhy studentů FA.Brno: Vutium, 2014, s.14-15. ISSN . (zpráva odborná)
ZEMÁNKOVÁ, H. Patrimoine Industriel en danger Le Lavoir a charbon des Chavannes France, Bourgne. , ISSN , 2014, roč.2014, č.31, s.116-116. (článek v časopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bytové výstavby ve městě Vídni.: , 2014. ISSN . (prezentace)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. XVIII. vědecká konference doktorandů.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (konferenční sborník (ne článek))
EYER, D. Vitalita v architektonickém prostoru.  In Sborník textů. XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s.43-48. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien I.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2014, roč.2014, č.151, s.7-9. (článek v časopise)
KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišť  In XVIII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s.93-95. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
Koncepce bytové politiky města Vídně  In XVIII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s.77-82. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo.Praha: Nadace Charty 77, 2014, s.1-288. ISBN 978-80-260-5727-7. (kniha odborná)
VAVERKA, J. Součinitel prostupu tepla nových stavebních prvků. Topenářství, ISSN Topenářství, 2014, roč.2014, č.5, s.38-40. (článek v časopise)
GUZDEK, A. Modelová sídliště  In XVIII. vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s.49-59. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
KUZNETCOVA, E. Prázdná veřejná prostranství jako výzva pro formování městské společnosti  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s.101-109. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
Dofková Jekaterina Východiska a vývoj avantgardní architektury v ČSR a SSSR.  In XVIII. Vědecká Konference Doktorandů. Sborník textů.. : , 2014, s.187-201. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
ŽABIČKOVÁ, I. "Hliněné stavby - tradice a současnost: sympozium s cílem propojit české, rakouské a další odborníky"  In "Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg: Muzeum vesnice oblasti Wuebviertel nIEDERSULZ GmbH, 2014, s.124-133. ISBN 978-3-901820-91-5. (článek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Koncepce bytové politiky města Vídně.: , 2014. ISSN . (prezentace)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení specifické formy bydlení - cohousing  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2014, s.12-17. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brněnská architektura 1918-2008.Brno: CERM, 2014. ISBN 9788072049042. (kniha odborná)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštěných továren. Události na VUT v Brně, ISSN Události na VUT v Brně, 2014, roč.24, č.4/2014, s.30-31. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Dřevo v pracích studentů FA VUT v Brně  In Dřevostavby 2014. Volyně: VOŠ Volyně, 2014, s.139-141. ISBN 978-80-86837-57-4. (článek ve sborníku)
Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In 10. mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s.28-35. ISBN 978-80-214-4912-1. (článek ve sborníku)
ZHURAVLYOVA, Y. Nové generace sídel  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Breně. Brno: VUT v Brně, 2014, s.239-245. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
ŽABIČKOVÁ, I. Zachránit nebo zbourat?  In 10. Mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: VUT v Brně, 2014, s.163-167. ISBN 978-80-214-4912-1. (článek ve sborníku)
CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy 2014.Brno: FA VUT v Brně, 2014, s.1-170. ISBN 978-80-214-4912-1. (konferenční sborník (ne článek))
ŠLAPETA, V. Vila Münz. Kapitola: Ernst Wiesner a Brno .Brno: H.R.G., 2014, s.7-17. ISBN 978-80-905608-2-6. (kapitola v knize)
ŽABIČKOVÁ, I. Vesnická stavební kultura Stavební materiál - domová dispozice-slohové ohlasy -dřevěné sakrální stavby. Kapitola: Poruchy hliněných staveb způsobené vodou.Brno: Masarykova univerzita, 2014, s.80-87. ISBN 978-80-210-7540-5. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Výstavy studentů FA VUT v Brně. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2014, roč.21, č.1, s.48-51. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Ekonomika a vzhled energeticky velmi náročných budov - mýty a skutečnost. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, roč.17, č.1, s.13-18. (článek v časopise)
ŠÍMOVÁ, J. Veřejný prostor v obcích  In XVIII. Vědecká konference doktorandů sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Emil Králík (1880-1946). Připomenutí významného díla. .Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, 2014, s.133-137. ISBN 978-80-214-4994-7. ISSN . (abstrakt)
KUČEROVÁ, P. Typy post-katastrofických dočasných staveb  In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. : , 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Zpět ke skrytým pramenům.Praha: Vydavatelství KABINET, 2014, s.129-129. ISSN 0862-7010. (zpráva odborná)
VAVERKA, J. Tepelně technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2014, roč.2014, č.1-2, s.30-35. (článek v časopise)
VAVERKA, J. Akustika vertikálních konstrukcí. Střechy, fasády, izolace, ISSN Střechy, fasády, izolace, 2014, roč.2014, č.2, s.22-24. (článek v časopise)
KUBÍNOVÁ, Š. . Kapitola: RES PUBLICA: KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE.: , 2014, s.51-58. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Devastace smuteční síně v Židenicích. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2014, roč.8, č.01-02, s.14-19. (článek v časopise)
BUREŠ, D. Stavební vývoj brněnské techniky ve světle výstavby univerzitního kampusu na Kraví hoře.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, s.1-1. ISSN . (redakční článek)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity: předválečné názorové změny a poválečný vývoj.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, s.1-1. ISSN . (redakční článek)
BUREŠ, D. Univerzitní kampus, počátek výstavby.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, s.1-1. ISSN . (redakční článek)
BUREŠ, D. Počáteční úsilí o vybudování univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.Brno: Kaviár - webový server filmů o architektuře, 2014, s.1-1. ISSN . (redakční článek)
 
2013
BUREŠ, D.; JAKUBÍKOVÁ, B.; VOLF, T.; FEŠAR, M. Kaviar - webový portál s databází filmů o architektuře.Brno: VUT v Brně, 2013. ISSN . (prezentace)
ŠUŠKA, M. Kysuce, krajina a architektúra.Čadca: Ing. arch. Milan Šuška, 2013, s.1-190. ISBN 978-80-971525-8-1. (kniha odborná)
CHYBÍK, J. Smuteční síň v Brně-Židenicích. Kapitola: Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích.Brno: VUT v Brně, 2013, s.51-97. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Smuteční síň v Brně-Židenicích. Kapitola: Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera.Brno: VUT v Brně, 2013, s.9-19. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
ŽÁČKOVÁ, M.; KOŘÍNKOVÁ, J. Smuteční síň v Brně-Židenicích. Kapitola: Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích.Brno: VUT v Brně, 2013, s.113-155. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
LHOTÁKOVÁ, Z.; ČECHOVÁ, P. Rekonstrukce jádra v panelovém domě.Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4362- 2. (kniha odborná)
BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Boj o prostor/Architektura jako společenská praxe.Zlín: Nakladatelství ARCHA, 2013. ISBN 978-80-87545-14-0. (kniha odborná)
GUZDEK, A. Pokusy o záchranu nádraží v Havířově.Moravská Galerie Brno: , 2013. ISSN . (přednáška)
OBRTLÍK, J. Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa. (Ed. Dan Merta). Kapitola: Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa..Praha: Galerie Jaroslava Frágnera & Architectura, 2013. ISBN 978-80-904484-8-3. (kapitola v knize)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Babákovo náměstí, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Akademické náměstí, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Kraví hora, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
KUZNETCOVA, E. Empty public spaces as a calling for urban communities' formation  In Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2013, s.31-40. ISBN 978-80-7392-222-1. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Architektura města.Gymnázium Komenského a Střední průmyslová škola stavební v Havířově: , 2013. ISSN . (přednáška)
GUZDEK, A. Okolo Bruselu.nádraží ČD Havířov: , 2013. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J. Zeleň zlepšuje psychiku lidí pracujících v továrnách.Brno: Brněnský deník, 2013, s.3-3. ISSN . (interview)
URBÁŠKOVÁ, H.; PEŘINKOVÁ, M.; HRŮŠA, P.; VRABLOVÁ, E.; ŠAFÁŘOVÁ V.;ŠEVČÍK, O.; BENEŠ, O.; PUŠKÁR, B.; Město a metropole.Praha: Gintel Allan - Gasset, 2013, s.43-49. ISBN 978-80-87079-36-2. (kniha odborná)
GUZDEK, A. Bourat se nemusí!  In Typologie (n)ostalgie. Brno: Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou architektury vydalo Akademické nakladatelství CERM, 2013, s.65-70. ISBN 978-80-7204-858-8. (článek ve sborníku)
GLOSOVÁ, D.; GUZDEK, A. Jundrov.: , 2013. ISBN 978-80-214-4808-7. ISSN . (různé)
KUZNETCOVA, E. Prázdný prosotr jako výzva pro rozvoj města  In XVII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.101-107. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
KUČEROVÁ, P. Faktory, na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou  In TYPOLOGIE (N) OSTALGIE. : , 2013, s.31-34. ISBN 978-80-7204-858-8. (článek ve sborníku)
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. XVII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně.: , 2013. (konferenční sborník (ne článek))
URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P. Typologie (n)ostalgie.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, s.1-140. ISBN 978-80-7204-858-8. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. TYPOLOGIE (N)OSTALGIE. Kapitola: Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dějinách brněnské školy architektury.Brno: Akademické nakladatelství CERM, Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.101-108. ISBN 978-80-7204-858-8. (kapitola v knize)
BUREŠ, D. Typologie (N)ostalgie. Kapitola: Inventura stavění dříve a dnes.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, s.59-64. ISBN 978-80-7204-858-8. (kapitola v knize)
Lomnice náměstí - workshop .: , 2013. (kniha (jiná než odborná))
KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; VESELY, M. Lomnice náměstí - workshop.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013. (kniha (jiná než odborná))
ZHURAVLYOVA, Y. Utváření městského prostředí.  In Typologie Nostalgie. Brno: Akademické nakladatelství CREM, s.r.o., 2013, s.19-24. ISBN 978-80-7204-858-8. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J. Prostor, světlo a tvar  In Zborník přednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU-RES. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013, s.34-41. ISBN 978-80-553-1578-2. (článek ve sborníku)
PALACKÝ, J. PROSTOR, SVĚTLO A TVAR.Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s.34-41. ISSN . (přednáška)
OBRTLÍK, J. Pojem trvale udržitelného rozvoje v kontextu funkcionalistické teorie architektury  In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století Konference Architektura v perspektivě 2013 Stavební fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 26. - 27. 9. 2013. Ostrava: Stavební fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.132-136. ISBN 978-80-248-3148-0. (článek ve sborníku)
ŽÁČKOVÁ, M. Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra  In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013, s.77-87. ISBN 978-80-248-3148-0. (článek ve sborníku)
WITTMANN, M. The role of architects and urban planners in the process of sustainable development..: , 2013. (přednáška)
PALACKÝ, J.; ŠIPULOVÁ, J.; HAVLIŠ, K. Vlněna - potenciál rozvoje postindustriálního Brna. ERA 21, ISSN ERA 21, 2013, roč.13, č.4, s.38-39. (článek v časopise)
Sdružení hliněného stavitelství (2012-2013). , ISSN , 2013, roč., č., s.5-. (článek v časopise)
KOPÁČIK, G. Astana – (ne)udržitelné město aneb územní plánování v Kazachstánu.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2013, roč.XVI, č.4, s.68-73. (článek v časopise)
ŠUŠKA, ASSIF, OBRTLÍK, KASPIN Lost Public Spaces of Brno. Kapitola: Městské zahrady.Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2013, s.49-52. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
KRATOCHVÍL, J. Růže v trní. ARCH, ISSN ARCH, 2013, roč.2013, č.7-8, s.40-42. (článek v časopise)
ŠUŠKA, M. Vplyv dopravy na štruktúru osídlenia  In XVII. Vědecká konference doktorandů. Brno: , 2013, s.161-168. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Principy a pravidla územního plánování. Kapitola: Regenerace stávajícího bytového fondu.Brno: Ústav územního rozvoje, 2013, s.97-103. (kapitola v knize)
KOPÁČIK, G.; Kuznetcova, E. Opuštěná veřejná prostranství jako výzva pro rozvoj města  In Lost Public Spaces of Brno: brněnská Okružní třída - Brno Ring Boulevard. Brno: FA VUT Brno, 2013, s.11-16. ISBN 978-80-214-4751-6. (článek ve sborníku)
1 Hospodaření s vodou v urbanizovaných územích. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2013, roč.6, č.1, s.4-5. (článek v časopise)
GUZDEK, A. Terminal story: Kauza nádraží v Havířově. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2013, roč., č.3, s.263-264. (článek v časopise)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2013.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISSN . (různé)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2013.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISSN . (různé)
KUZNETCOVA, E. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brněnská okružní třída. Kapitola: Lost public spaces of Brno, introduction to workshop.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s.32-33. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; ŠUŠKA, M. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013. ISBN 978-80-214-4751-6. (kniha odborná)
KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brněnská okružní třída. Kapitola: Empty public spaces as a calling for city developement.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013, s.10-19. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Co je to architektura?.Brno: projekt 2+2 / festival Kontejnery, 2013. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J. Fold it!.Spain: CoLab, ETSA Madrid, 2013. ISSN . (přednáška)
PALACKÝ, J. Lost Public Spaces of Brno, Brno ring road boulevard "Brněnská okružní třída". Kapitola: Regeneration of brownfield land.Fakulta architektury: VUT v Brně, 2013, s.20-25. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Zprůmyslněné stavebnictví a typizace  In XVII. vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.51-56. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
BŘEZOVSKÁ, M. Company Towns of the Baťa Concern: History - Cases - Architecture. Kapitola: The Role of Brands Corporations in the Production of Space: The Urban Footprints of Baťa, Nike, and Volkswagen.Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, s.263-279. ISBN 978-3-515-10376-3. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J. Regeneration as an ongoing process of recycling land.FA VUT v Brně: Lost Public Spaces of Brno, 2013. ISSN . (přednáška)
BŘEZOVSKÁ, M.; BITTNER, R.; HACKENBROICH, W. Batova města.Brno: Dům umění města Brna, 2013, s.1-8. ISSN . (různé)
OBRTLÍK, J. Postranní myšlenky funkcionalistické avantgardy.Brno, Fakulta architektury: SOFA-Studentská obec fakulty architektury, 2013. ISSN . (přednáška)
WITTMANN, M. Brno - Die historische Entwicklung und aktuele Probleme..: , 2013. ISSN . (přednáška)
ŠLAPETA, V. Heinrich Lauterbach. Architekt wroclawskiego modernizmu. Kapitola: Dwie wille w Jabloncu nad Nysa - Heinrich Lauterbach i aerodynamiczny funkcjonalizm - "styl okretowy".Wroclaw: Muzeum Architektury we Wroclawiu, 2013, s.201-235. ISBN 978-83-89262-71-4. (kapitola v knize)
LHOTÁKOVÁ, Z. Zpětné využívání dešťových vod v domech pro bydlení. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2013, roč.17, č.2-3/2013, s.24-25. (článek v časopise)
NOVÁKOVÁ, P. Náměstí historického jádra města  In XVI. Vědecká konference doktorandů - Sborník textů. Brno: VUT Brno, 2013, s.166-173. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
BŘEZOVSKÁ, M. Queer spaces Aarona Betskeho. ERA 21, ISSN ERA 21, 2013, roč.13, č.01, s.9-9. (článek v časopise)
ŠÍMOVÁ, J. Možnosti využití dešťových vod ve venkovském prostoru  In XVII. Vědecká konference doktorandů sborník textů. Brno: Vyské učení technické v Brně, 2013, s.178-184. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Avantgarda 20. a 30. let – Praha a Moskva  In XVII. Vědecká konference dokdorandů Fakulty architektury VUT v Brně. : , 2013, s.199-207. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
BUREŠ, D. Brno nepostavené – náměstí Míru  In XVII. Vědecká konference doktorandů, sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.18-23. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století.  In XVII. Vědecká konference doktorandů. Sborník textů.. Brno: FA VUT, 2013, s.149-153. ISBN 978-80-214-4774-5. (článek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Tesařství, Ježíš a my. ARCH, ISSN ARCH, 2013, roč.2013, č.1, s.19-21. (článek v časopise)
VAVERKA, J. Akustické a tepelně technické parametry. Jejich vzájemná závislost u vertikálních konstrukcí - část 2. Střechy, fasády, izolace, ISSN Střechy, fasády, izolace, 2013, roč.2013, č.2, s.58-62. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy - perspektivní výstavba.Brno: VUTIUM Brno, 2013, s.1-40. ISSN . (spis k profesorskému řízení)
URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, s.1-140. ISBN 978-80-7204-859-5. (kniha odborná)
WITTMANN, M. Udržitelný rozvoj v práci architekta a urbanisty. Tvorba urbánního prostředí..: , 2013. ISSN . (přednáška)
VAVERKA, J. Akustické a tepelně technické parametry. Jejich vzájemná závislost u vertikálních konstrukcí - část 1. Střechy, fasády, izolace, ISSN Střechy, fasády, izolace, 2013, roč.2013, č.1, s.54-56. (článek v časopise)
 
2012
PELČÁK, P.; WAHLA, I. Brněnští němečtí architekti 1900 – 1945.Brno: Obecní dům Brno, 2012, s.1-56. ISBN 978-80-904806-3-6. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, s.1-202. ISBN 978-80-7204-826-7. (kniha odborná)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporná výstavba.Brno: Akademické nakladatelství CERM. s.r.o., 2012, s.1-150. ISBN 978-80-7204-813-7. (kniha odborná)
SEDLÁK, J.; KOLEKTIV, S. Cesta od renesance k baroku. Slavné stavby Moravské Třebové.Praha: Město Moravská Třebová - FOIBOS BOOKS s. r. o., 2012. ISBN 978-80-87073-48-3. (kniha odborná)
SEDLÁK, J. Vila Tugendhat. Prostor ducha a umění.Brno: FOTEP, 2012. ISBN 978-80-86871-16-5. (kniha odborná)
PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura.Brno: VUTIUM Brno, 2012, s.1-27. ISSN . (teze habilitační práce)
OLŠÁKOVÁ, D.; GUZDEK, A. Demolice coby synonymum modernizace: Konec "bruselského snu" na Ostravsku. Dějiny a současnost, ISSN Dějiny a současnost, 2012, roč., č.12, s.12-12. (článek v časopise)
WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; HAVLIŠ, K.; SOCHOREC, M. Řeka a město. Vodní prvek v současných městech..Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7204-814-4. (kniha odborná)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Atlas zelené architektury.Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4366-2. (kniha (jiná než odborná))
Brno architecture after 1945  In Von der Ablehnung zur Aneignung?. Lipsko, Německo: , 2012. (článek ve sborníku)
ČECHOVÁ, P. Lesná – problematika současného stavu  In Lesná – 50 let sídliště – historie, současnost, perspektivy. : , 2012, s.73-77. ISBN 978-80-260-2839-0. (článek ve sborníku)
PETŘÍČKOVÁ, M. VUT rozhovor. Události na VUT v Brně, ISSN Události na VUT v Brně, 2012, roč., č., s.12-13. (článek v časopise)
MIKULÁŠEK, D.; SOCHOR, J.; NOVÝ, V.; JURA, P. CZ/A/D.Brno: VUT, 2012, s.1-112. ISBN 978-80-214-4626-7. (kniha odborná)
MIKULÁŠEK, D.; NOVÝ, V.; SOCHOR, J. Švýcarsko - Švajčiarsko.Brno: VUT Brno, 2012, s.1-154. ISBN 978-80-214-4625-0. (kniha odborná)
CHYBÍK, J. Architektura a urbanismus na konferenci pasivní domy. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2012, roč.19, č.4, s.59-61. (článek v časopise)
HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC , ISSN Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC , 2012, roč.48, č.51, s.352-360. (článek v časopise)
CHYBÍK, O. Stiassnich 10 - výstava studentů a čerstvých absolventů Fakulty architektury VUT v Brně.: , 2012, s.1-45. ISBN 978-80-7204-829-8. (kniha odborná)
KRISTEK, J.; BŘEZOVSKÁ, M. Nová koncepce výuky teorie urbanismu na FA VUT v Brně. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč.2012, č.5, s.85-87. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Tepelně technické vlastnosti oken. ERA 21, ISSN ERA 21, 2012, roč.12, č.5, s.88-91. (článek v časopise)
URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I. Diplomové práce 2012.: , 2012. ISSN . (různé)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2012.: , 2012. ISSN . (různé)
PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura.Brno: VUTIUM Brno, 2012, s.1-27. (kniha (jiná než odborná))
PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura.Brno: VUTIUM Brno, 2012, s.1-298. ISBN 978-80-214-4422-5. (kniha odborná)
ČERVINKOVÁ, Š. Winery - stavba v krajině.: , 2012. ISBN 978-80-214-4596-3. (kniha (jiná než odborná))
URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLIŠ, K.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; FRANTIŠÁK, L.; KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M. Udržitelný rozvoj území.: , 2012. ISSN . (různé)
URBÁŠKOVÁ, H.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M. Udržitelný rozvoj území.: , 2012. ISSN . (různé)
NOVÁK, P. Ekologické veřejné stavby - katalog referenčních příkladů.Brno: VUT FA, 2012, s.1-67. ISBN 978-80-214-4646-5. (kniha odborná)
NOVÁK, P. Ekologické aspekty v územním plánování - regenerace brownfields.Brno: VUT FA, 2012, s.1-47. ISBN 978-80-214-4647-2. (kniha odborná)
URBÁŠKOVÁ, H.; CHLADIL, J. Veřejné prostory a náměstí, Jižní Morava, Rakousko, Německo - katalog referenčních příkladů.Brno: VUT FA, 2012, s.1-64. ISBN 978-80-214-4652-6. (kniha odborná)
GRMELA, D. Ekologické stavitelství - katalog slaměných domů.Brno: VUT FA, 2012, s.1-74. ISBN 978-80-214-4640-3. (kniha odborná)
NOVÁK, P. Ekologické stavební materiály v soudobých stavbách.Brno: VUT FA, 2012, s.1-25. ISBN 978-80-214-4624-3. (kniha odborná)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Atlas zelených staveb - současná udržitelná architektura.Brno: VUT FA, 2012, s.1-254. ISBN 978-80-214-4366-2. (kniha odborná)
PONEŠOVÁ, B. Kontexty solární architektury.Brno: VUT, 2012, s.1-129. ISBN 978-80-214-4611-3. (kniha odborná)
BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Kongres AESOP 2012 v Ankaře z pohledu účastníků České delegace. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč.XV, č.4, s.17-19. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Podmínky pro energeticky úsporné domy v České republice. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2012, roč.9, č.12, s.40-48. (článek v časopise)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura okolo roku 1918. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2012, roč.17, č.3, s.84-87. (článek v časopise)
HALAMÍČKOVÁ CIGOŠOVÁ, J.; URBÁŠKOVÁ, H. Ekologické obytné soubory - katalog referenčních příkladů.Brno: VUT FA, 2012, s.1-46. ISBN 978-80-214-4418-8. (kniha odborná)
CHYBÍK, J. Nahlédnutí do nové knihy. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2012, roč.15, č.4, s.54-55. (článek v časopise)
BŘEZOVSKÁ, M. City: Growth, Ideology, Power and Violence - Seminar.: , 2012, s.1-33. ISSN . (přednáška)
VAVERKA, J.; SUCHÁNEK, P. Korelace akustických a tepelně technických parametrů vertikálních konstrukcí. Topenářství, ISSN Topenářství, 2012, roč.2012, č.7, s.18-21. (článek v časopise)
CHYBÍK, J. Dřevo nejen jako stavební materiál. TZB-info, ISSN TZB-info, 2012, roč.5, č.4, s.2-7. (článek v časopise)
BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. City, Sea, Chicken, House / Theoretical Framework and Content of Seminar on Modern Development and Theories of Urbanism  In AESOP 26th Annual Congress - Proceedings. Ankara: AESOP 26th Annual Congress, 2012, s.5548-5561. ISBN 978-975-429-306-7. (článek ve sborníku)
WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; KOUTNÝ, J.; HORKÁ, J.; LÖW, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Urbánní prostředí v souvislostech. Utváření udržitelného města a jeho přírodního zázemí v souvisejících tématech..Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-802-1. (kniha odborná)
DOBEŠOVÁ, V. Faktory ovlivňující proměnu současného města  In XVI. věděcká konference doktorandů - sborník textů. Brno, 2012: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s.38-43. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
BLAŽKOVÁ, G. Snaha o oživení veřejných prostorů pomocí jednoduchých zásahů  In . : , 2012, s.14-19. (článek ve sborníku)
ŠMARDOVÁ, K. Hliněné povrchy ve vybraných typech prostor  In XVI. Vědecká konference doktorandů – sborník textů. Brno: VUT v Brně, FA, 2012, s.236-244. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
BŘEZOVSKÁ, M. Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.): Třetí město. Kapitola: Město, moře, Baťa, stavení.Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita., 2012, s.155-185. ISBN 978-80-7465-015-4. (kapitola v knize)
BŘEZOVSKÁ, M. Město, moře, kuře, stavení. Teoretický rámec a obsah výuky semináře Moderní vývoj a teorie urbanismu  In XVI. Vědecká konference doktorandů – sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s.20-28. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
KRISTEK, J. Jedna ruka netleská - Koncepce metodiky výuky semináře Moderního vývoje a teorie urbanismu  In XVI. Vědecká konference doktorandů - sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s.101-107. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. 60. léta.sál ZUŠ B. Martinů v Havířově: , 2012. ISSN . (přednáška)
BŘEZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Město: růst, ideologie, moc a násilí. Sborník textů ze semináře Moderní vývoj a teorie urbanismu.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4513-0. (kniha (jiná než odborná))
PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura.Brno: , 2012, s.1-160. ISSN . (habilitační práce)
VRABELOVÁ, R. 4579 Brno Vídeň.Vídeň, Rakousko: Magistrát města Vídně / Magistrát města Brna, 2012. (kniha odborná)
ŠUŠKA, M. Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2012, roč.17, č.3, s.60-65. (článek v časopise)
ZHURAVLYOVA, Y. Mezinárodní spolupráce při uplatňování zásad udržitelného rozvoje  In XVI. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2012, s.313-325. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
GUZDEK, A. Havířský brusel  In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012, s.48-52. ISBN 978-80-87079-27-0. (článek ve sborníku)
VRABELOVÁ, R. Československá architektura po roce 1945  In XVI. vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. : , 2012, s.292-297. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
ŠUŠKA, M. Pouť do Almere. Kapitola: Amsterdamská škola.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2012, s.10-11. ISBN 978-80-214-4378-5. (kapitola v knize)
ŠUŠKA, M. Pouť do Almere. Kapitola: Ijburg.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2012, s.36-37. ISBN 978-80-214-4378-5. (kapitola v knize)
KRISTEK, J. The New York High Line as an economic dynamo. TICCIH Bulletin, ISSN TICCIH Bulletin, 2012, roč.2012, č.55, s.4-5. (článek v časopise)
ŠLAPETA, V. Gartenstadt. Kapitola: Gartenstädte in Tschechien und in der Slowakei Geschichte und Gegenwart Gartenstädte in Tschechien und in der Slowakei Geschichte und Gegenwart Gartenstädte in Tschechien und in der Slowakei Geschichte und Gegenwart.Dresden: , 2012, s.180-187. ISBN 978-3-942411-33-2. (kapitola v knize)
FERENC, J. Proměna příměstsých venkovských sídel  In XIV. Vědecká konference doktorandů - Sborník textů. Brno: Vysoké účení technické, Fakulta architektury, 2012, s.50-55. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
FERENC, K. Suburbanizace v kontextu příměstských vesnic  In XVI. Vědecká konference doktorandů - Sborník textů. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s.56-62. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v období vzniku samostatného Československa..Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, 2012, s.174-180. ISBN 978-80-214-4463-8. ISSN . (abstrakt)
BUREŠ, D. Nepostavené Brno - akademická čtvrť na Kraví hoře  In XVI. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: Litera Brno, 2012, s.29-37. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
ŠÍMOVÁ, J. Vodní toky a plochy v obcích - revitalizace a další možnosti jejich využití  In XVI. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s.189-194. ISBN 978-80-214-4463-8. (článek ve sborníku)
Lhotáková Zdeňka . Kapitola: Hospodaření s dešťovými vodami v budovách pro bydlení.Brno: VUT v Brně FA, 2012, s.41-48. ISBN 978-80-214-4376-1. (kapitola v knize)
Lhotáková Zdeňka . Kapitola: Decentralizované systémy odvádění a zpětného využívání odpadních vod.Brno: VUT v Brně FA, 2012, s.27-40. ISBN 978-80-214-4376-1. (kapitola v knize)
Lhotáková Zdeňka . Kapitola: Aktuální stavební techniky - kapitola: Nové trendy a inovovaná zařízení v hygienických místnostech.Brno: VUT v Brně, 2012, s.56-73. ISBN 978-80-214-4376-8. (kapitola v knize)
,Lhotáková Zdeňka . Kapitola: Aktuální stavební techniky, kapitola Lázeňství, balneotechnika.Brno: VUT v Brně, 2012, s.38-55. ISBN 978-80-214-4376-8. (kapitola v knize)
LHOTÁKOVÁ, Z. Technická infrastruktura v urbanizovaných územích.Brno: VUT v Brně FA, 2012, s.1-72. ISBN 978-80-214-4379-2. (kniha odborná)
LHOTÁKOVÁ, Z. Hospodaření s vodami v urbanizovaném území.Brno: VUT v Brně FA, 2012, s.1-34. ISBN 978-80-214-4380-8. ISSN . (encyklopedie)
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Pořičí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, Fax: 541 146 605, E-mail: