Jan Malůšek 

      *16.6.1991
     
       
       
 Student 1. ročníku FA VUT Brno
 

 Úvod
 Životopis

 Tvorba VŠ
 
Základy architektury

 Typologie I

 Výpočetní technika

 Tvorba SŠ

Výpočetní technika    (3.ročník)

Výpočetní technika (4.ročník)

Konstrukční cvičení